Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2017.

Zarządzenie nr 118/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w linku poniżej.

http://www.bip.gluszyca.pl/upload/upload/Zarz%C4%85dzenia/2016-10-17%20-%20Zarz%C4%85dzenie%20118.O.2016..pdf

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3669057
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl