ROMAN SZEŁEMEJ Z WIZYTĄ W NOWYM URZĘDZIE MIEJSKIM

Trwa remont jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów na terenie Gminy Głuszyca. Mowa oczywiście o budynku po byłym Zespole Szkół w Głuszycy przy ul. Parkowej 9. Po oddaniu do użytku zostanie on przeznaczony na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej – zostanie nową siedzibą Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Zakres prac jest bardzo szeroki, bowiem swoim zasięgiem obejmuje prace remontowych i instalacyjnych oraz prac termomodernizacyjnych, w tym remont istniejących klatek schodowych, roboty budowlane wewnątrz obiektu (piwnica, parter, I piętro, poddasze), wykonanie iniekcji ścian fundamentowych, izolacji ścian fundamentowych, remont elewacji i cokołu, remont instalacji grzewczej, budowę instalacji gazowej i sygnalizacji gazu, budowę instalacji oddymiania klatek schodowych, budowę systemu sygnalizacji alarmu pożaru, wymianę instalacji elektrycznej, budowę instalacji teletechnicznej, instalacji odgromowej i uziemienia,  instalacji fotowoltaicznej, hydrantowej, instalacji telewizji przemysłowej CCTV, wymianę z częściową przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie oraz remont dachu.  Udogodnieniem będzie budowa platformy dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Rewitalizowany obiekt jest objęty nadzorem konserwatora zabytków.

Ogólna wartość projektu na rewitalizację budynku przy ul. Parkowej 9 wynosi 3 661 798,85 zł, z czego Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego w wysokości 1 064 494,47 oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa wynoszące 126 124,94 zł. Uroczyste przekazanie umów przez Lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydenta Wałbrzycha dra Romana Szełemeja na zadanie „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” odbyło się 8 kwietnia 2019 r. Projekt otrzymał środki dzięki współpracy z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Miasta Wałbrzych dr Roman Szełemej wizytował teren budowy na zaproszenie Burmistrza Głuszycy Romana Głoda. Obaj włodarze podkreślali jak bardzo ważna jest współpraca przy tak dużych projektach, między innymi w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej i jak ważna dla Głuszycy jest nowa siedziba Urzędu Miejskiego przyjazna seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami.

(zdj. Marta Czepil/UM Głuszyca)

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3990084
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl