PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK

OTREK Training and Consulting Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Fabryczna 10, 53-609 Wrocław w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nasza Wielkopolska z Poznania realizuje na Dolnym Śląsku projekt  PRZEDSIĘBIORCZY DOLNY ŚLĄSK.

Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Działanie VIII. Rynek pracy; 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (nr projektu RPDS.08.03.00-02-0065/20).

Celem głównym projektu jest wzrost do 31.01.2023r. poziomu przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim, w szczególności na obszarach wiejskich oraz w podregionie wałbrzyskim, poprzez: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki przystąpienia do projektu:

 1. Miejsce zamieszkania – województwo dolnośląskie.
 2. Ukończone 30 lat.
 3. Brak zatrudnienia lub zatrudnienie na umowie niskopłatnej (do 120% minimalnego wynagrodzenia) w momencie przystąpienia uczestnika do projektu.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Analizę predyspozycji.
 2. Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
  1. Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  2. Podstawy księgowości oraz kadry i płace
  3. Ubezpieczenia społeczne i BHP w przedsiębiorstwie
  4. Marketing, negocjacje i techniki sprzedaży
  5. Zasady tworzenia biznesplanu
 3. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej (wartość wsparcia: 23.050,00 zł).
 4. Finansowe wsparcie pomostowe (wartość wsparcia: 1.300,00 zł miesięcznie, przez 12 m-cy prowadzenia działalności).
 5. Zapewniamy materiały szkoleniowe, koszty wyżywienia w trakcie szkolenia ( obiad), zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Zgłoszenie do projektu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika – decydują o tym kryteria społeczne (poziom wykształcenia, wiek, trudna sytuacja społeczna) oraz ocena pomysłu na biznes.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 31.08.2021 r. do 17.10.2021 r.
 

Kontakt:
71 356 50 89; 607 907 957;
email: szkolenia1@otrek.com.pl

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.otrek.com.pl/przedsiebiorczy-dolny-slask/


 


 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479,
74 84 56 344

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 4108529
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl