PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

Gmina Głuszyca w ramach koalicji samorządowej na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w porozumieniu Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, realizuje Program „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego - badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn”.

Akcja ma na celu dotarcie do jak największej ilości osób kwalifikujących się do badań przesiewowych w zakresie raka jelita grubego i zachęcenia ich nie tylko do wykonania Testu na obecność krwi utajonej w kale, ale także profilaktycznej kolonoskopii.

Udział w programie mogą wziąć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Głuszyca:

  • w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita,
  • w wieku 25-49 ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

Zapraszamy osoby chcące wziąć udział w programie profilaktyki raka jelita grubego, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy ul. Grunwaldzka 38 od dnia 14 czerwca 2021 od godziny 09:00

Po wypełnieniu Ankiety Uczestnictwa, osoby otrzymają bezpłatny zestaw testowy do samodzielnego wykonania w domu. Wykonany test należy złożyć niezwłocznie w Ośrodku, a po około 14 dniach  na Uczestnika będzie czekał gotowy wynik badania.

UWAGA
Ilość testów ograniczona

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3990347
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl