Pozytywna opinia RIO dla budżetu Gminy Głuszyca

Złożone przez burmistrza Głuszycy Romana Głoda sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za rok 2016 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.  W ubiegłym roku budżet Gminy Głuszyca również uzyskał pozytywną opinię RIO, co jest dowodem na stabilizację sytuacji finansowej Gminy Głuszyca. Przypomnijmy, że wcześniej w latach 2011 - 2014 RIO czterokrotnie negatywnie opiniowało wykonanie budżetu przez Gminę Głuszycę.

-Dzięki pozytywnym opiniom wydawanym przez organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych nasza gmina może ubiegać się o środki zewnętrzne na inwestycje, które są niezbędne, aby Głuszyca rozwijała się i stawała się przyjaznym miejscem do życia – dodaje  burmistrz Roman Głód.

Z treścią Uchwały nr III/79/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za rok 2016  można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz poniżej.

Do pobrania:

-uchwała RIO

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3483380
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl