Ponad 26 000 zł na założenie i funkcjonowanie własnej firmy!

Forum Aktywności Lokalnej wraz z Fundacją Razem, Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzych, Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich oraz Stowarzyszeniem Excalibur zapraszają do udziału w projekcie pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych”, w ramach którego oferujemy:

  1. szkolenia przygotowujące do założenia własnej działalności gospodarczej – 152 godz.,
  2. doradztwo z zakresu pisania biznesplanu,
  3. bezzwrotną dotację w wysokości do 20 000 zł,
  4. wsparcie pomostowe finansowe w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności,
  5. wsparcie pomostowe doradcze świadczone wg potrzeb w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności.

Zatem, jeśli jesteś:

- osobą bezrobotną lub bierną zawodowo od 30 roku życia, znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osobą starszą po 50 roku życia, kobietą, osobą niepełnosprawną, osobą długotrwale bezrobotną czy też osobą o niskich kwalifikacjach,

- zamieszkujesz na terenie powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, lubańskiego,

- oraz 12 miesięcy wstecz nie prowadziłeś,-łaś działalności gospodarczej.

 

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE NASZ PROJEKT!

 

Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc pod nr telefonu: 74 848 01 00 lub w biurze projektu: ul. Ludowa 1 c, 58-304 Wałbrzych

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3481142
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl