Zmiana Organizacji Ruchu

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu w dniu 03 października 2014 roku poinformowało Gminę Głuszyca o konieczności zamknięcia na czas trwania robót budowlanych, związanych z remontem mostu

(JNI01013307), na drodze powiatowej nr 3377D, km 2+060 w miejscowości Sierpnica. Na czas prowadzenia robót wykonawca wprowadził zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu, która przewiduje objazd do Sierpnicy przez Głuszycę Górną, a następnie Bartnicę od dnia 03 października 2014r. W tym też dniu rozpoczęto roboty związane z rozbiórką pomostu mostu. Starosta Wałbrzyski zwrócił się z prośbą o poinformowanie mieszkańców miejscowości Kolce i Sierpnica o powyższym fakcie za pośrednictwem Sołtysów.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3343494
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl