Zmiana cen zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Szanowni Państwo, Na prośbę Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji przekazujemy informację o zmianie taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania WZWiK na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.
Dla gospodarstw domowych oraz dla odbiorców wody z przeznaczeniem na cele socjalno-bytowe od nowego roku obowiązywać będzie cena 5,48 zł brutto za metr sześcienny plus stawka opłaty abonamentowej; cena za odprowadzanie ścieków to 8,66 zł brutto za metr sześcienny plus stawka opłaty abonamentowej. Szczegółowe informacje na temat zatwierdzonych zmian taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków znajdą Państwo w Uchwale 2/XX/2014 Zgromadzenia WZWiK z dnia 05 grudnia 2014 roku dostępnej na stronie http://wzwik.walbrzych.sisco.info/zalaczniki/1532/Uchwala_Nr_2_15-12-2014_13-53-35.pdf oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3317216
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl