„WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W 2019 ROKU”- SPOTKANIE INFORMACYJNE W WAŁBRZYCHU

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO),  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz skorzystania z pożyczek na rozwój firmy.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2019 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, sala 26 – sala posiedzeń Rady Miejskiej / II piętro, w godzinach 10.00-13.00.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy uprawnione podmioty do składania wniosków w ramach w/w Programów m.in.

·         Przedsiębiorców dolnośląskich;

·         Zgrupowania i partnerstwa MŚP

Program spotkania:

·         Planowane konkursy na dotacje w 2019 roku w ramach RPOdoradztwo bezpośrednie, zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne, bony na innowacje;

  • Planowane konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – prace badawczo – rozwojowe, design, udział w targach, ochrona własności przemysłowej, bony na innowacje;
  • Konkurs dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, na dotację z działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP;
  • Zasady i możliwości korzystania z tzw. zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek) na rozwój, zakup nieruchomości, działań inwestycyjnych i termomodernizacji w firmach.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu do 13 marca 2019 r. drogą mailową na adres: pife.walbrzych@dolnyslask.plz podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu albo telefonicznie po numerem telefonu: 74 66 55 172, 74 66 55 173.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób  z niepełno sprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5193388
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl