Srebrny jubileusz samorządu terytorialnego

Obecni i byli przedstawiciele władz  samorządowych zgromadzili się w miniony czwartek 18 czerwca w głuszyckim  Centrum Kultury na jubileuszu 25 lat samorządu terytorialnego.  Wśród gości byli m.in. dawni burmistrzowie Głuszycy i ich zastępcy, radni Rady Miejskiej i Rady Powiatowej wielu kadencji oraz pracownicy jednostek podległych gminie.

 

- Praca w samorządzie to służba, którą należy wypełniać z wielką odpowiedzialnością, mając na uwadze dobro publiczne. Zgromadzone na uroczystości osoby zaangażowane w pracę w samorządzie na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza łączy jedno - troska o lepsze jutro Głuszycy i głuszyczan. Jako obecny burmistrz Głuszycy - przedstawiciel władzy wykonawczej w naszej gminie - w  imieniu własnym, ale także moich poprzedników  bardzo Państwu dziękuję za wielkie serce i wysiłek. Mam nadzieję, że  wraz z Radą Miejską obecnej kadencji, przy wsparciu pracowników Urzędu Miejskiego, innych instytucji gminnych i organizacji społecznych uda nam się razem pokonać wszelkie przeciwności i dalej wspólnie oraz skutecznie działać dla dobra Głuszycy stwierdził w przemówieniu Roman Głód.

Życzenia dla byłych i obecnych samorządowców przekazała osobiście obecna na sali poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Dyrektor Centrum Kultury Monika Rejman przypomniała, że tyle lat, ile istnieje samorząd terytorialny w Polsce, sołtysem Głuszycy Górnej  jest Tomasz Grygianiec, któremu gratulowano wytrwałości w służbie. Swoimi refleksjami na temat pracy w samorządzie podzielili się byli burmistrzowie Głuszycy – Edward Bielawski i Stanisław Michalik w wywiadach nagranych przez Andżelikę Szpat, instruktorkę Centrum Kultury. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych głuszyckich samorządowców.

„Samorząd terytorialny w III RP. Od modelu tradycyjnego do paradygmatu profesjonalizmu?”- ciekawy wykład na temat marketingu w samorządzie terytorialnym wygłosił pracownik Wydziału Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego Kamil Glinka. Zebrani mogli także obejrzeć wystawę „Szklak do Wolności” radnego  sejmiku województwa dolnośląskiego Juliana Golaka, który przybliżył historię nielegalnej działalności „Solidarności” polsko- czesko - słowackiej oraz niezapisane w publikacjach historycznych informacje na temat akcji przerzutowych na zielonej granicy w Sudetach. Uroczystość uświetniły występy muzyczne Eweliny Korby na pianinie i Erwina Grzeleckiego na akordeonie. Słodki poczęstunek dla gości przygotowało Podziemne Miasto Osówka.

Dziękujemy wszystkim obecnym za wspólne świętowanie głuszyckiej samorządności.

 

Wprowadzona 25 lat temu reforma samorządowa zniosła rady narodowe, oddzielając samorząd terytorialny od administracji rządowej i ustanawiając, iż wspólnotę samorządową tworzy ogół mieszkańców. 8 marca 1990 roku Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie gminnym, zawierającą najważniejsze uregulowania dotyczące działalności gminy, jej zadania własne oraz ustanawiając Radę Miejską organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory do samorządu terytorialnego. Datę tę przyjmuje się za formalny początek samorządności w Polsce. To jedno z najważniejszych wydarzeń odrodzonej III Rzeczypospolitej. Po raz pierwszy od wielu lat samorząd zbliżył się do obywatela i jego potrzeb, pełniąc wobec niego rolę służebną.

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3341371
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl