Radni uchwalili budżet Gminy Głuszyca na 2016 rok

Na ostatniej w 2015 roku sesji Rady Miejskiej w Głuszycy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2016 rok. Ustalono dochody Gminy w łącznej wysokości 29.506.708,51 zł oraz wydatki  w łącznej wysokości 31.509.742,95 zł. Deficyt budżetu Gminy Głuszyca wynoszący 2.003.034,44 zł zostanie pokryty obligacjami.

-Oprócz wielu zadań własnych i zleconych, które realizuje Gmina Głuszyca na podstawie obowiązujących przepisów prawa, rok 2016 będzie dla głuszyckiego samorządu czasem rozpoczęcia wielu inwestycji.  Zostaną one sfinansowane dzięki pozyskanym dotacjom,m.in. ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej i częściowo z  budżetu Gminy.  Planowane zadania przyczynią się do poprawy estetyki naszej miejscowości i podniesienia jakości życia mieszkańców Głuszycy. Przysłużą się także do uatrakcyjnienia naszej Gminy jako miejsca do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku – mówi burmistrz Głuszycy Roman Głód.

W budżecie Gminy Głuszyca zaplanowano w 2016 roku następujące zadania inwestycyjne:

  • „Budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Kolejowej w Głuszycy” - dotacja 1.700.000,00 zł, środki z budżetu Gminy Głuszyca 300. 000, 00 zł, planowany całkowity koszt inwestycji 2.000.000, 00 zł,
  • „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca” – dotacja 1.475.000,00 zł, środki z budżetu Gminy Głuszyca – 225 000, 00 zł, planowany całkowity koszt inwestycji 1.700.000,00 zł,
  •  „Termomodernizacja Przedszkola w Głuszycy”dotacja 165.000,00 zł, środki z budżetu Gminy Głuszyca 35.000 zł, planowany całkowity koszt inwestycji – 200.000,00 zł,
  •  „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszyca”  - dotacja 850.000,00 zł, środki z budżetu Gminy Głuszyca 150.000, 00 zł,  planowany całkowity koszt inwestycji – 1.000.000,00 zł,
  • „Termomodernizacja Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”- dotacja 260.000,00 zł, środki z budżetu Gminy Głuszyca 40.000, 00 zł, planowany całkowity koszt inwestycji – 300.000,00 zł.

Kwota 2.500.000, 00 zł uzyskana z tytułu emisji obligacji przychodowych zostanie przeznaczona na realizację w latach 2016-2017 przez Gminę Głuszyca przedsięwzięcia pod nazwą „Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3”. Pozostałe koszty inwestycji zostaną dofinansowane ze środków zewnętrznych, m.in. dzięki dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.250.000,00 zł.

Wśród zadań ujętych w wydatkach Gminy Głuszyca na rok 2016 znajdują się także: dofinansowanie rozbudowy Podziemnego Miasta Osówka, modernizacja obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Głuszyca takich jak basen miejski i boisko sportowe przy ul. Dolnej oraz budowa skate parku i siłowni zewnętrznych przy ul. Ogrodowej i Łukasiewicza.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tegorocznym budżecie Gminy Głuszyca przeznaczona będzie kwota przychodów na 2016 rok w wysokości 870.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Rozchody w 2016 roku  wynosić będą 1.366.965,56 zł,  na co składają  się: spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł, spłata dwóch kredytów w banku Spółdzielcza Grupa Bankowa – 220.495,00 zł, spłata dwóch pożyczek w MW Trade – 876.470,56 zł.

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3343520
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl