Partnerstwo na rzecz OZE

Podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Eko Gminy- montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzycy” w ramach działania 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - konkurs horyzontalny” schemat 3.1.C. Projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Umowę o partnerstwie podpisali włodarze trzech gmin: burmistrz Głuszycy Roman Głód, wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska oraz wójt Gminy Niechlów Beata Pona, a także partner projektu Fundacja IntelEko.pl ze Świdnicy. Liderem projektu jest Gmina Głuszyca, która zobowiązała się m.in. do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie i reprezentowania partnerów, a także do koordynowania zadań związanych z realizacją projektu.

-Podpisanie partnerstwa pomiędzy gminami poprzedziły spotkania z mieszkańcami, którzy zadeklarowali  chęć zamontowania instalacji do produkcji odnawialnych źródeł energii w swoich domach w przypadku uzyskania dofinansowania. Szacunkowa kwota dofinansowania projektu, o którą wspólnie się ubiegamy, wynosić będzie ok. 5,7 mln zł – dodaje burmistrz Roman Głód.  

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3231768
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl