Odpracuj swój dług!

Osoby odpracowujące zadłużenie na rzecz gminy Głuszyca w okresie zimowym wykonują prace przy odśnieżaniu chodników. Prace te polegają również na posypywaniu piaskiem miejsc szczególnie niebezpiecznych dla przechodniów. Obecnie w naszej gminie zadłużenie odpracowuje 13 osób, w tym 5 kobiet.
Urząd Miejski w Głuszycy przypomina, że na podstawie obowiązującego Zarządzenia Burmistrza istnieje możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego i innych opłat na rzecz gminy. Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które mają zobowiązania wobec gminy z tytułu niezapłaconego czynszu za mieszkanie komunalne czy z tytułu innych nieuiszczonych opłat, mogą odrobić swoje zaległości poprzez wykonywanie różnych prac. Osoby, których nieuregulowane zobowiązania wobec Gminy nie przekraczają kwoty 10 000 zł, mogą wykonywać prace: porządkowe, biurowe,  remontowo-budowlane (także w budynkach, których są mieszkańcami). Wykaz wymienionych prac oraz stawki godzinowe znajdują się w załącznikach do wspomnianego zarządzenia. Procedurą związaną z przedstawioną formą spłaty zadłużenia wobec gminy zajmuje się bezpośrednio pracownik Urzędu Miejskiego, pan Piotr Piechocki (tel. 74 8866755), który udziela wszelkich informacji zainteresowanym osobom.
Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3481219
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl