Miejsce dla głuszyckich seniorów

Głuszyczanie uczestniczą już  w zajęciach organizowanych dla seniorów przy ul. 11 Listopada 6a.  Projekt „Dzienny Dom Senior-WIGOR w Gminie Głuszyca” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Wieloletniego Programu Senior-WIGOR oraz ze środków Gminy Głuszyca zakłada wsparcie dla seniorów,  aktywizację społeczną oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

W trakcie ośmiogodzinnego pobytu pomiędzy godz. 9.00 a 17.00 od poniedziałku do piątku seniorzy mają zapewniony posiłek oraz opiekę, m.in. masażysty oraz  pielęgniarki. Odbywają się zajęcia aktywizujące społecznie (wolontariat międzypokoleniowy, redagowanie artykułów do lokalnych biuletynów), terapia zajęciowa (prace ręczne, manualne, gry grupowe dla osób starszych). Dla seniorów przygotowano ofertę zajęć kulturalno- oświatowych - filmoterapię i arteterapię, w tym zajęcia malarskie i  dekoratorskie. W czasie zajęć aktywizujących ruchowo seniorzy uczestniczą w codziennej porannej gimnastyce, chodzą na spacery i trenują z opiekunami nordic walking.

Dzienny Dom Senior-WIGOR dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Wsparciem obejmuje docelowo 15 osób, które łącznie spełniają następujące warunki: zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Głuszyca, są w wieku 60+, są nieaktywne zawodowo – nie pracują i nie poszukują pracy.

Więcej informacji na temat funkcjonowania i rekrutacji do Dziennego Domu Senior -WIGOR można znaleźć na stronach:

http://parafia-gluszyca.pl/juz-dzialamy-dzienny-dom-senior-wigor/

http://parafia-gluszyca.pl/rekrutacja-seniorow-do-dziennego-domu-senior-wigor/ .

Wszelkich informacji udziela także Dawid Okarma, tel. 792 382 641, e-mail: dawid.gluszyca@gmail.com

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3315303
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl