Informacja o pomocy żywnościowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem oddział w Głuszycy informują, że w dniach od 8  do 10 lipca 2015 roku w godzinach od 10:00 do godz. 13:00  przy ul. Sienkiewicza 39 w Głuszycy będą wydawane artykuły spożywcze w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej należy odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy w godzinach od 8:00 do 14:00 w dniach od  8 do 10 lipca 2015 roku.

Pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150%  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3317936
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl