OPS informuje o bezpłatnych szkoleniach dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy we współpracy z Omk Consulting zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dla osób, które spełniają poniższe kryteria:
- wiek od 18 do 67 lat ; - zamieszkanie na terenie województwa dolnośląskiego; - posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym; - nieuczestniczenie w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładach Aktywności Zawodowej oraz w innych formach wsparcia w celu aktywizacji zawodowej, współfinansowanej przez PFRON. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w dniu 10. 02. 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 38 w Głuszycy.

Zgłoś się! Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy!

Wszelkich informacji dotyczących szkolenia udziela: Specjalista pracy socjalnej Jowita Seidel tel. 74-845-63-43

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3322424
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl