Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds. technicznych w ZUMiK Sp. z o.o.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie średnie lub wyższe budowlane.

2. Staż pracy w branży budowlanej.

3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość katalogu KNR, umiejętność kosztorysowania robót.

2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego.

3. Doświadczenie w pracy przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych lub innych programów zewnętrznych.

4. Mile widziane doświadczenie w pracy w podobnej instytucji.

 

Zakres podstawowych czynności na stanowisku:

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorem robót remontowych i konserwacyjnych.

2. Udział w przeglądach technicznych i odbiorach robót.

3. Opracowywanie rocznych planów w zakresie remontów, kwalifikacja remontów i nadzór nad kosztami.

4. Przygotowywanie projektów umów i zleceń dot. robót budowlanych, rocznej obsługi robót awaryjnych i konserwacyjnych dla gminy i wspólnot mieszkaniowych.

5. Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego.

6. Wykonywanie sprawozdań bilansowych nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej.

7. Nadzór nad kotłowniami.

8. Inne zgodnie z opracowanych dla stanowiska zakresem czynności.

 

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny.

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U 2016 poz. 902)

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ustala się termin składania ofert do dnia 16.03.2018 r. osobiście, drogą pocztową lub e-mail na adres:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o w Głuszycy ul. Grunwaldzka 38; 58-340 Głuszyca.

Adres e-mail: zumik@zumik.com.pl.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszone zostaną wybrane osoby.

Ważne: prosimy dokumenty aplikacyjne uzupełnić o numer telefoniczny lub mailowy niezbędny do kontaktu w procesie rekrutacyjnym. Spółka nie będzie wysyłała zawiadomień drogą pocztową. Osoby zainteresowane po zakończeniu procesu rekrutacji obowiązane są zgłosić się osobiście po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Po wskazanym terminie dokumenty aplikacyjne kandydatów będą komisyjnie zniszczone.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3483422
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl