OGŁOSZENIE O KONKURSIE WS. NAGRÓD STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/59/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zapraszamy do składania wniosków.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

 1. Organizacje pozarządowe;
 2. Instytucje kultury;
 3. Szkoły wyższe;
 4. Jednostki samorządu terytorialnego;
 5. Stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne lub ich związki;
 6. Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu

 

Nagroda przyznawana jest za działania w sferze:

 1. Rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej najcenniejszych wartości i tradycji;
 2. Twórczości artystycznej, profesjonalnej i amatorskiej;
 3. Edukacji kulturalnej;
 4. Nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, związanych z kulturą i jej upowszechnianiem;
 5. Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 6. Obejmującej całokształt działalności w upowszechnianiu i promocji kultury.

 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

 1. Dane osobowe kandydata ( kandydatów ) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres;
 2. Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje dotyczące osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana;
 3. Uzasadnienie wniosku.

Wniosek oraz oświadczenie należy składać do dnia 30 września 2016 r. w  Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych oraz w wersji elektronicznej na adres: d.chodnik@powiat.walbrzych.pl

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia powiadomienia do ich usunięcia.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 1. Złożenia po terminie,
 2. Cofnięcia przez wnioskodawcę,
 3. Rezygnacji kandydata,
 4. Jeżeli nie usunięto braków formalnych w wyznaczonym terminie.

W załączeniu:

 1. Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXVIII/59/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.
 2. Wniosek
 3. Oświadczenie
Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3990361
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl