NOWE TABLICE INTERAKTYWNE W TRÓJCE

Z zadowoleniem i satysfakcją informujemy, że dzięki Radzie Rodziców Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy została wyposażona w cenną i niezwykle atrakcyjną pomoc dydaktyczną w postaci dwóch tablic interaktywnych o wartości ponad 11 tys. zł.  Jedna z tablic została na stałe zainstalowana w sali matematycznej nr 24, zaś druga w sali nr 2 dla oddziałów edukacji wczesnoszkolnej.

Z pewnością tablice uatrakcyjnią lekcje, dostarczą uczniom wiele wrażeń, zainspirują i pobudzą do twórczego myślenia. Pozwolą aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym, wyzwolą kreatywność. Tablice multimedialne przyśpieszają i usprawniają przygotowanie się do lekcji, dając możliwość lepszego wykorzystania programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych i Internetu w czasie zajęć. Dzięki nim na bieżąco można omawiać wyniki rozwiązywanych zadań przez uczniów, można robić wykresy i zestawienia oraz mieć stały dostęp do informacji. Dodatkowo duża grupa uczniów - także słabszych - chętnie zgłasza się do wykonywania ćwiczeń na tablicy.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy składają podziękowania Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom angażującym się w życie szkoły za owocną pracę dla uczniów i szkoły oraz za systematyczne zasilanie funduszu Rady. Dziękujemy za znaczący wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły.

SP3

 

 

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3490317
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl