NABÓR OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Szkolenie na potrzeby pierwszego turnusu służby przygotowawczej realizowane będzie w okresie od 07 stycznia do 27 marca 2020 r. Mając na uwadze trudną sytuację życiową osób bezrobotnych, które do tej pory nie odbyły czynnej służby wojskowej, Wojskowa Komisja Uzupełnień w Kłodzku pragnie zaproponować tej grupie możliwość odbycia służby przygotowawczej.

Służbę przygotowawczą pełni się w okresie zawieszenia zasadniczej służby wojskowej. Ochotnicy, którzy chcieliby pełnić tę służbę muszą spełniać następujące warunki: co najmniej 18 lat, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, obywatelstwo polskie, ochotnik nie może być karany za przestępstwo umyślne oraz musi posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. Do służby wojskowej zachęcamy zarówno mężczyzn jak i kobiety.
 
Kandydatom kształcącym się w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych przez trzy miesiące tej służby zapewniamy: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie oraz miesięczne wynagrodzenie finansowe w wysokości 1095 zł oraz odprawę po zakończeniu służby przygotowawczej w wysokości 2 250 zł. Ponadto zapewniamy opiekę zdrowotną i pokrywamy ubezpieczenia społeczne. Istnieje również możliwość zdobycia w trakcie odbywania służby przygotowawczej dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.
 
Żołnierze, którzy odbędą w pełnym wymiarze służbę przygotowawczą mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.
Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3341103
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl