NABÓR DO KOMITETU REWITALZACJI

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjęcym Uchwałą nr LV/381/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuszyca na lata 2022-2027 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Głuszycy w zakresie rewitalizacji.

Do pobrania:
- treść ogłoszenia
- regulamin Komitetu Rewitalizacji
- formularz zgłoszeniowy

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5936811
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl