Na głuszyckim osiedlu powstanie Centrum Przesiadkowe!

Uroczyste przekazanie umowy na realizację zadania „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” miało miejsce w czwartek 7 czerwca. Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej przybył do miejsca planowanej inwestycji w Głuszycy i wręczył Burmistrzowi Romanowi Głodowi umowę o dofinansowanie projektu. W uroczystości uczestniczył również Burmistrz Leszek Orpel, który w bieżącym tygodniu w sąsiedniej Jedlinie-Zdroju zakończył realizację projektu związanego z niską emisją.

Zadanie pn. „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” otrzymało dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 w wysokości 2.482.010,71 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 3.164.841,06 zł. Zakończenie prac budowlanych związanych z powstaniem Centrum Przesiadkowym planowane jest w roku 2019.

Projekt zakłada budowę nowoczesnego centrum, składającego się oprócz wiaty przystankowej i zatoki autobusowej m.in. z parkingu, miejsc postojowych dla rowerów, motorowerów i motocykli, budynku z punktem informacji i z poczekalnią oraz toalet miejskich. Teren inwestycji zostanie oświetlony i będzie monitorowany. Centrum zlokalizowane będzie na największym głuszyckim osiedlu mieszkaniowym – w okolicach obecnego przystanku autobusowego pomiędzy ulicami Pionierów i Łukasiewicza i w pobliżu krytej pływalni „Delfinek”. 
W ramach ww. projektu Gmina Głuszyca w dniu 7 czerwca br. zawarła umowę z firmą Busimport Pl Sp. z o.o. na dostawę dwóch sztuk autobusów, dzięki którym głuszyczanie i turyści odwiedzający Głuszycę będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji zbiorowej. W miejscu powstania Centrum Przesiadkowego 7 czerwca obecna była także Pani Aleksandra Tonder – Prezes Zarządu Busimport Pl.

W imieniu burmistrza Romana Głoda dziękujemy Chórowi Seniorów Renoma za muzyczną oprawę oraz wszystkim mieszkańcom, uczestniczącym w ważnym dla rozwoju naszej Gminy wydarzeniu.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3990098
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl