LGD Partnerstwo Sowiogórskie zaprasza na spotkania

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzejmie informuje, iż został ustalony harmonogram spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Beneficjentami działań mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, JST, NGO, grupy defaworyzowane oraz inne  podmioty określone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Kwota przeznaczona dla Beneficjentów to 5.400.000,00 złotych.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie głównych założeń LGD oraz zasad wdrażania LSR.

 

gmina

termin

miejsce

adres

godzina

WALIM

18.10.2016.

(wtorek)

Centrum Kultury i Turystyki

ul. T. Kościuszki 2,

58-320 Walim

13:00

PIESZYCE

19.10.2016.

(środa)

Centrum Kultury

ul. M. Kopernika 37,

58-250 Pieszyce

16:00

JEDLINA ZDRÓJ

25.10.2016.

(wtorek)

Centrum Kultury

ul. Piastowska 13,

58-330 Jedlina Zdrój

16:00

NOWA RUDA

25.10.2016.

(wtorek)

Muzeum Ziemi Sowiogórskiej

ul. Główna 65,

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

17:00

GŁUSZYCA

26.10.2016.

(środa)

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Grunwaldzka 26,

58-340 Głuszyca

15:00

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.partnerstwo.sowiogorskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

ul. Dworzec PKP 1/3

58-321 Jugowice

Tel. 74 87 16 150

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3490258
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl