Kolejny etap usuwania azbestu zakończony

-W dniu 31 sierpnia zakończyła się realizację zadania  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca”- informuje burmistrz Roman Głód. Zadaniem objęto 9 obiektów, w tym budynki mieszkalne i gospodarcze znajdujące się w Głuszycy, w Głuszycy Górnej, w Grzmiącej, w Łomnicy i  w Kolach. W efekcie unieszkodliwiono odpady niebezpieczne zawierające azbest w ilości 61, 01 Mg.

 

Łączny koszt zadania wyniósł 32.997,72 zł. Gmina Głuszyca pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 28.048, 06 zł (85% wartości zadania). Wkład własny mieszkańców wyniósł 4 949, 66 zł (15% wartości zadania).

Warto dodać, że w latach 2016-2018 Gmina Głuszyca dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z WFOŚiGW usunęła 91,31 ton azbestu. Łączna realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu wynosi 48.377 zł.

 

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3322406
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl