Informacja dla organizacji pozarządowych działających na terenie Głuszycy

W związku z Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy

organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Głuszyca proszone są o zgłaszanie kandydatów na członków Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy. Kandydaci są  proszeni o przygotowanie  zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i dostarczenie dokumentów do 16.02.2015r. osobiście do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Głuszycy lub przesyłanie dokumentów pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55 58-340 Głuszyca z dopiskiem: „kandydat na członka GRDPP”.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3317129
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl