Gmina Głuszyca promuje trasy #ACTIVE

W dniach 1-2  września br. w Centrum Handlowym „Aleja Bielany” w Bielanach Wrocławskich grupa przedstawicieli Gminy Głuszyca przeprowadziła kampanię promocyjną tras #ACTIVE znajdujących się  na terenie Głuszycy, Jedliny-Zdrój i Walimia.  Było to kolejne działanie w ramach projektu pn. „Aktywny Trójkąt – promocja tras #ACTIVE w Górach Swoich”.

 

Na stoisku promocyjnym można było  otrzymać ulotkę, mapę oraz gadżety promocyjne, zachęcające do poznania nowego produktu turystycznego oraz atrakcji turystycznych znajdujących się na  obszarze  trzech sąsiadujących ze sobą gmin. Osoby preferujące  aktywny wypoczynek mogły zdobyć więcej informacji na temat tras dedykowanych dla rowerzystów, biegaczy oraz  uprawiających nordic-walking.  Celem akcji promocyjnej było dotarcie do jak największej ilości osób z terenu województwa dolnośląskiego, potencjalnych użytkowników tras #ACTIVE.

Przypomnijmy, iż Gmina Głuszyca pozyskała ponad 14,5 tys. zł na promowanie tras # ACTIVE przebiegających przez gminy Głuszyca, Jedlina-Zdrój  i Walim w ramach projektu grantowego „Inicjatywy służące promocji regionu” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.

Zadanie zostało sfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3990188
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl