FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu LSR

W związku z pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zaplanowanej do realizacji do 2022 r. w bieżącym okresie na naszym terenie odbywały się zarówno spotkania konsultacyjne, jak i spotkania przedstawicieli grup roboczych z mieszkańcami Gmin tworzących obszar LGD.

Spotkania i udostępniona ankieta (elektronicznie oraz dostępna bezpośrednio w Biurze LGD) poświęcone są analizie potrzeb oraz zebraniu materiału i wyciągnięcia wniosków z zebranych informacji celem sporządzenia całościowego projektu LRS.  

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag na poniższym formularzu zgłoszenia, gdyż tylko wówczas nasz dokument będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb mieszkańców naszego obszaru. 

Pobierz formularz zgłaszania uwag >>>> 

 

Ponadto poniżej przedstawiamy Państwu ankietę związaną z tworzoną nową Lokalną Strategią Rozwoju PROW 2014-2020. Jeżeli chcą Państwo wyrazić swoją opinię na temat dotychczasowej i planowanej działalności LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” oraz swoje potrzeby jako mieszkańcy gmin członkowskich (Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim) w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 zachęcamy do jej wypełnienia. Ankieta jest anonimowa. 

Ankieta_PROW_2014_2020_LGD_PS

Ankiety i formularze uwag można przesyłać drogą elektroniczną na adresy: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl lub sekretariat@gluszyca.pl. Można je także wypełnić w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5170035
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl