Dzieci ze świetlic wiejskich jeżdżą na basen

W ramach realizacji programu profilaktycznego "Promocja zdrowego stylu życia - programy profilaktyczne realizowane w Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna i w świetlicach wiejskich" dzieci uczęszczające na zajęcia organizowane  w świetlicach wiejskich w Głuszycy Górnej, Sierpnicy, Kolcach i Grzmiącej oraz mieszkujące w Łomnicy wyjeżdżają raz w tygodniu na basen do Nowej Rudy – Słupca.

Program profilaktyczny  stanowi jedno z działań zawartych w harmonogramie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na rok 2015 (załącznik nr 2 do uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018). Na realizację projektu Gmina Głuszyca przekazała środki finansowe w wysokości 4 tys. zł.

Wyjazdy dzieci na basen pod opieką instruktorek świetlic wiejskich odbywają się w czwartki od 22 października do 10 grudnia br. Uczestniczy w nich tygodniowo po 20 osób (po czworo dzieci z każdego sołectwa). Celem programu jest promocja zdrowego stylu życia poprzez profilaktykę antynarkotykową. Ponadto program przewiduje doposażenie świetlic wiejskich w gry planszowe i materiały plastyczne. W trakcie realizacji programu przeprowadzane są pogadanki na temat zdrowego stylu życia. Dzieci wykonują prace plastyczne, które są eksponowane w świetlicach wiejskich. Koordynatorem programu jest dyrektor CK-MBP Monika Rejman.

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3318866
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl