DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW Z AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jeszcze tylko do 30 marca 2017 przedsiębiorcy z Aglomeracji Wałbrzyskiej będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie swojego projektu. Szansę na uzyskanie unijnego wsparcia otrzymają mikroprzedsiębiorcy AW, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty innowacyjne, dzięki którym wprowadzone zostaną na rynek nowe, ulepszone produkty lub usługi albo udoskonalony zostanie proces produkcyjny czy też sposób świadczenia usług.

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 250 tys. zł. Minimalna wartość projektu - 50 tys. zł.

Do rozdysponowania w konkursie jest ponad 5 mln zł. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 60 % kosztów kwalifikowanych projektu. Planowane rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na październik 2017 r.

PRZEDSIĘBIORCO MASZ JESZCZE TYLKO DWA TYGODNIE, ABY NIE STRACIĆ SZANSY!

 

KONKURS DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW RPO WD 2014-2020 (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-190/16)

 

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej:

Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej

www.ipaw.walbrzych.eu

ipaw@ipaw.walbrzych.eu

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

tel. 74 84 74 150

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3669416
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl