DOFINANSOWANIE NA II ETAP MODERNIZACJI BOISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. DOLNEJ

Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Skarbnik Gminy Głuszyca Agnieszka Świędrych podpisali umowę na II etap modernizacji boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy. W ramach zadania planowane jest wykonanie oświetlenia płyty boiska, renowacja nawierzchni oraz wygrodzenie strefy boiska.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki zostały pozyskane dzięki współpracy Gminy Głuszyca z LGD Partnerstwo Sowiogórskie.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 6130915
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl