BURMISTRZ GŁUSZYCY Z ABSOLUTORIUM

Podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej w Głuszycy, która odbyła się 21 czerwca 2022 r., Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Podjęcie uchwały poprzedzone zostało przedstawieniem Raportu o stanie Gminy Głuszyca oraz Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Podczas dyskusji nad raportem oraz sprawozdaniem finansowym Radni podkreślali, że udało się zrealizować wiele przedsięwzięć rozpoczętych w latach ubiegłych. Szczególną uwagę zwrócono na zakończenie remontu budynku przy ul. Parkowej 9 oraz uruchomienie usługi Door-to-door, która okazała się dużym ułatwieniem dla głuszyckich seniorów. Radni zwrócili też uwagę na coraz większą ilość wyremontowanych budynków gminnych oraz bloków wspólnot mieszkaniowych.

W minionym roku zakończyły się remonty ulic Niecałej, Przemysłowej, Górnej, Dolnej i Częstochowskiej. Do użytku został oddany też most w ciągu ulicy Częstochowskiej. Udało się wyremontować boisko w Sierpnicy. W 2021 r. rozpoczęto budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Grzmiącej, pozyskano dodatkowe środki na wypłatę grantu do wymiany źródeł ciepła.

Wszyscy zgodnie wskazali, że wielu inwestycji nie dałoby się zrealizować bez środków zewnętrznych, takich jak na przykład Fundusze Unijne.

- Bardzo dziękuję Państwu Radnym za zaufanie oraz za pomoc w realizacji przedsięwzięć – mówił podczas sesji Burmistrz Roman Głód. – wiele działań na terenie gminy nie byłoby możliwych bez Państwa zgody. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy kontynuować dobrą i owocną współpracę.

(zdj. Marta Czepil/UM Głuszyca)

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

tel. 74 660 45 69

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 5027667
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl