Burmistrz Głuszycy informuje

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informuję, że w dniu 09.09.2015r  do Urzędu Miejskiego w Głuszycy została złożona oferta przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w zakresie ekologii i ochrony zwierząt pod nazwą „Sterylizacja zwierząt u osób prywatnych”.

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust.4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( t.j. z 2014 roku Dz.U.  poz. 1118  ze zm.), każdy w terminie 7 dni tj. od dnia 14.09.2015r. do dnia 22.09.2015r, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Jadwiga Matysiak z Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. 5, tel. 74 88 66 757.

 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

Do pobrania

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3577959
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl