Bezpłatne Warsztaty w Łowiczu - Komunikacja w społeczności lokalnej

Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w przełamywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację w oparciu o zasady zapewniające poszanowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Kto może wziąć udział w warsztacie?
Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji) działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.
Do udziału w warsztacie zapraszamy tylko i wyłącznie dwu-osobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej. Osoby, które uczestniczyły w warsztacie przed styczniem 2014 r. mogą ponownie wziąć w nim udział.

Kto poprowadzi warsztat?
Warsztat prowadzony jest przez psycholożkę społeczną mająca doświadczenie w szkoleniach dotyczących komunikacji społecznej i tzw. „umiejętności miękkich”.

Czego można będzie się nauczyć?
Naszym celem jest przygotowanie uczestników do skuteczniejszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.
Podczas warsztatu, jego uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób w małych, lokalnych środowiskach, budować trwały kontakt, oparty na wiarygodnym przekazie/komunikacie. Na warsztacie nie uczymy technik a tworzenia przekazu opartego na wzajemnym szacunku i szczerości.

W trakcie warsztatu w sposób teoretyczny i praktyczny przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia i tzw. „umiejętności miękkie”, pomagające lub utrudniające komunikację: 

  • Emocje – skąd się biorą i jak je kontrolować?
  • Biologiczne uwarunkowania zarządzania emocjami;
  • Przełamywanie barier w komunikacji z wykorzystaniem negocjacji i empatii;
  • Zasady komunikacji skoncentrowane na potrzebach odbiorców działań organizacji;
  • Zasady komunikacji skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów a nie ich unikaniu;
  • Jak prawidłowo określić cel wystąpienia publicznego i potrzeby odbiorców tego wystąpienia;
  • Promocja działań to nie chwalenie się - w jakim celu prowadzi się promocję i jak poprawnie promować podejmowane działania;
  • Wspołpraca z lokalnym samorządem.

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział całym warsztacie otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Gdzie i w jakim terminie odbędzie się warsztat?

Warsztat odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych lub trzy osobowych typu studio. Poniżej podajemy termin warsztatu:

19 września 2016 – termin zamknięcia naboru uczestników

13-16 października 2016 – data warsztatu

 

W pierwszym dniu warsztatu zajęcia rozpoczynają się około godz. 14.00, a ostatniego dnia kończą ok. 12.00.

UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 16 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Warsztat organizowany jest cyklicznie. Kolejna informacja o naborze zostanie podana w listopadzie 2016 r.

 

Koszt udziału w warsztacie:
Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztacie takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Jak wziąć udział w warsztacie?
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie, prosimy o szczegółowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres mslotwinska@fww.org.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w powyższej tabeli.

Więcej informacji na:

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/warsztaty-i-szkolenia/item/13-komunikacja-w-spolecznosci-lokalnej

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3490338
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl