BEZPŁATNE SZKOLENIA

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie zaprasza na szkolenia dla wnioskodawców, chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparciena wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

GRANTY

zapraszamy przedstawicieli

organizacji pozarządowych, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz osoby prywatne zainteresowane

  • utworzeniem nowych lub przebudową istniejących obiektów infrastruktury  turystycznej lub  rekreacyjnej lub kulturalnej  związanych  z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby
  • wyposażeniem miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego
  • przygotowaniem wydarzenia, publikacji rozwijającej ofertę promocyjną regionu w oparciu o lokalne zasoby Gór Sowich

gmina

termin

miejsce

adres

godzina

PIESZYCE

12.03.2019.

(wtorek)

Centrum Kultury

ul. M. Kopernika 37

58-250 Pieszyce

17:00-19:00

GŁUSZYCA

13.03.2019.

(środa)

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca

17:00-19:00

NOWA RUDA

14.03.2019.

(czwartek)

Centrum Kultury

ul. Fabryczna 2

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

17:00-19:00

Tematyka szkolenia:

  • Zasady wsparcia w ramach projektów grantowych;
  • Warsztaty / konsultacje – podstawowe informacje;
  • Pytania i odpowiedzi

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc zainteresowanych udziałem prosimy
o wypełnienie formularza deklaracji  umieszczonego na stronie

www.partnerstwo-sowiogorskie.pl i przesłanie mailowo: biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl

 

Termin składania deklaracji:    07 marca 2019 roku

 

Planowany termin naboru wniosków: II kwartał 2019.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogłoszenie  opracowane przez LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW 2014-2020.

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3317935
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl