ARTYŚCI DZIECIOM – PIĘKNO POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Wystawa malarstwa dostępna na stronie Centrum Kultury-MBP realizowana jest w ścisłej współpracy z Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego. Jej celem jest dotarcie przede wszystkim do młodzieży. Zamiarem organizatorów wystawy było z jednej strony zachęcenie do odwiedzania miejsc przedstawionych w pracach plastycznych, a z drugiej do uświadomienia młodym mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego, w jak interesującym i pięknym miejscu przyszło im rozpoczynać drogę życiową. Autorami zaprezentowanych prac są  malarze zrzeszeni w Dolnośląskim Oddziale Związku Artystów Plastyków z siedzibą w Wałbrzychu.

Związek Artystów Plastyków jest ogólnopolskim związkiem zrzeszającym artystów z różnych dziedzin sztuki. Wśród nich znajdują się zarówno profesorowie Akademii Plastycznych, artyści z wykształceniem plastycznym, a także plastycy amatorzy. Związek działa od trzydziestu lat w Poznaniu, ale tworzy także swe lokalne oddziały. Pięć lat temu utworzony został Dolnośląski Oddział z siedzibą w Wałbrzychu. Oddział ten liczy obecnie szesnastu artystów, na których spoczywa między innymi realizacja misji ZAP- rozpowszechnianie twórczości w regionie dolnośląskim poprzez takie działania jak organizacja plenerów, wystaw, aukcji ( w tym aukcji charytatywnych).

Plastycy zrzeszeni w Dolnośląskim ZAP  uczestniczą także w ogólnopolskich przedsięwzięciach o charakterze plastycznym. Biorą udział w międzynarodowych i krajowych konkursach. Nie rzadko z powodzeniem. Obrazy artystów nagradzane i wyróżniane były między innymi na konkursach we Francji oraz w Polsce (Kamienna Góra, Dzierżoniów). Twórczość plastyków Wałbrzyskiego ZAP doceniona została także odznaczeniami i dyplomami dla części członków organizacji.

Galeria dostępna jest na stronie internetowej głuszyckiego Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3667561
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl