Aktywny Biznes - 41 300 zł dotacji na założenie i prowadzenie firmy

  

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  od września 2016r. realizuje projekt dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą,  pn. „Aktywny Biznes”, w ramach którego można otrzymać aż 41 300 zł dotacji na założenie i prowadzenie firmy.   

Uczestnikami projektu Aktywny Biznes mogą być osoby powyżej 30-go roku życia, nieaktywne zawodowo z niepełnosprawnościami (z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności) lub osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako długotrwale bezrobotne oraz zamieszkujące w jednym z następujących powiatów województwa dolnośląskiego: górowski, legnicki ziemski, polkowicki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, ząbkowicki, wołowski i strzeliński.

Więcej na temat projektu w załączonej ulotce informacyjnej oraz na stronie:

http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/1039-aktywny-biznes.html

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

www.darr.pl
 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3483426
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl