Aktualności

SAMORZĄD PROMUJĄCY ZDROWIE20.09.2021

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Gmina Głuszyca otrzymała Certyfikat i Tytuł Laureata Wyróżnienia „Samorząd Promujący Zdrowie” w II edycji Konkursu, organizowanego przez Quality Institute.

czytaj więcej

WYMIANA OŚWIETLENIA17.09.2021

W Gminie Głuszyca zachodzą kolejne zmiany. Trwa wymiana opraw oświetleniowych starego typu na nowe. Gmina chcąc iść z duchem czasu oraz chcąc mieć realny wpływ na środowisko, zdecydowała się na odejście od lamp sodowych i rtęciowych na rzecz lamp nowego typu.

czytaj więcej

NABÓR WNIOSKÓW XXI EDYCJI KONKURSU STYPENDIALNEGO „zDOLNY ŚLĄSK”17.09.2021

Rozpoczynamy nabór wniosków w XXI edycji Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”

Kilkadziesiąt rocznych stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł zostanie rozdysponowanych wśród utalentowanych dolnośląskich uczniów, którzy do dnia 4 października 2021 prześlą poprawnie wypełnione wnioski. Uprawnionymi do występowania o stypendia są uczniowie dolnośląskich szkół od klasy IV szkoły podstawowej (ukończonej w czerwcu 2021) po tegorocznych maturzystów.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie drogą pocztową na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla), z dopiskiem na kopercie “zDolny Śląsk”.

czytaj więcej

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY NA UTWORZENIE STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ17.09.2021

16 września 2021 roku jest kolejną ważną datą dla Gminy Głuszyca. Tego dnia doszło do podpisania umowy na utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych. W podpisaniu umowy uczestniczyli Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Prezydent Miasta Wałbrzych Roman Szełemej oraz Dyrektor Instytucji Pośredniczącej „Aglomeracja Wałbrzych” Bożeną Dróżdż.

czytaj więcej

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA PRZETARG16.09.2021

Burmistrz Głuszycy ogłasza I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Głuszycy przy ul. Polnej.

Przetarg odbędzie się 21.10.2021 r. o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55. Wadium należy wpłacić na konto:
nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca
do dnia 18.10.2021 roku - w tytule przelewu należy podać numer działki której dotyczy sprzedaż.

Wszystkie informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży umieszczone są na stronie
https://www.bip.gluszyca.pl/dane-adresowe/5669 w zakładce Sprzedaż i najem działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

czytaj więcej

GRZMIĄCA MA NOWEGO SOŁTYSA!15.09.2021

14 września 2021 roku przyniósł zmiany w sołectwie Grzmiąca. Podczas zorganizowanego Zebrania Wiejskiego mieszkańcy wsi wybrali nowego sołtysa. Został nim Robert Turkiewicz.

czytaj więcej

PODPISANIE UMOWY NA UTWORZENIE STREFY AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ14.09.2021

W dniu dzisiejszym, tj. 14 września 2021 r. Gmina Głuszyca podpisała umowę z firmą Budosprzęt-Wałbrzych Sp. z o.o. na utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych. Projekt został dofinansowany ze środków RPO WD 2014-2020.

czytaj więcej

WYBORY NA SOŁTYSA GRZMIĄCEJ14.09.2021

Drodzy Mieszkańcy,
Wybory na sołtysa Grzmiącej odbędą się dzisiaj o 17:00, w Świetlicy Wiejskiej w Grzmiącej.

czytaj więcej

SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ!14.09.2021

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem akcji "Sadza Płonie. Czad zabija. Żyj!". Uruchomienie tej akcji otywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

czytaj więcej

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA13.09.2021

Któż nie słyszał o wrześniowym „sprzątaniu świata”? Ideą akcji  jest nie tylko samo posprzątanie określonych miejsc, lecz także uświadomienie skali problemu zanieczyszczenia naszego globu. Dlatego w myśl zasady „Czym skorupka za młodu nasiąknie” – głuszyckie CK-MBP zaprasza w piątek 17 września do udziału w „sprzątaniu świata” najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.

czytaj więcej

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479,
74 84 56 344

e-mail:
bok@gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
promocja@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 4107138
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl