WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KŁODZKU – OGŁASZA NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku prowadzi nabór do służby przygotowawczej z przeznaczeniem do korpusu szeregowych na II turnus w 2018 r. (termin od 7 maja do 31 sierpnia br.).

Służba przygotowawcza może być pełniona przez ochotników niepełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej  i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety).

Żołnierz, który odbył służbę przygotowawczą, może ubiegać się o:

  • zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
  • powołanie do zawodowej służby wojskowej

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

  • niekaralna za przestępstwa umyślne
  • posiadająca obywatelstwo polskie
  • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej
  • posiadająca co najmniej 18 lat
  • posiadająca co najmniej wykształcenie gimnazjalne

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej (druk można pobrać ze strony internetowe WKU) składa się osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku wraz z dokumentami:

  • świadectwo lub dyplom ukończenia ostatniej szkoły
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawienia, umiejętności, przynależność organizacyjną (np. prawo jazdy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, legitymacje członkowskie, itp. )

Czas trwania służby przygotowawcze – od czterech miesięcy – dla szkolonych na potrzeby korpusu szeregowych.

Uposażenie przysługujące żołnierzom, kandydatom na szeregowych, pełniącym służbę przygotowawczą wynosi 960 zł brutto. Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przygotowawczej przysługuje odprawa pieniężna w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego powołanie do służby (na 2018 r. – 2100 zł. brutto).

Inne uprawnienia przysługujące żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą to bezpłatne: zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna i stomatologiczna, zniżka na bilety kolejowe i autobusowe 78%, ochrona stosunku pracy i innych uprawnień pracowniczych.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku

ul. Waleczna 61

57-300 Kłodzko

tel. 261 647 430, 261 647 457

e-mail: wkuklodzko@ron.mil.pl

www.klodzko.wku.wp.mil.pl

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2620442
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl