PIFE ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na spotkanie informacyjne w dniu 8 lutego 2018 r., dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, działanie 8.4.A RPO WD Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkurs horyzontalny.

Przedstawione zostaną informacje dotyczące przeprowadzenia naboru wniosków oraz omówienie dokumentacji konkursowej działania 8.4.A:

„Aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki”.

 Ogłoszenie konkursu 15 lutego 2018 r. / rozpoczęcie naboru 23 marca 2018 r.

 Szczegółowe informacje przedstawią pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy -  Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

 Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach w/w konkursów tj.:

·         jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jst;

·         organizacje pozarządowe;

·         osoby prowadzące działalność gospodarczą,

·         przedsiębiorcy,

·         organizacje pracodawców,

·         związki zawodowe,

·         spółdzielnie,

·         samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

·         wspólnoty mieszkaniowe,

·         placówki systemu oświaty,

·         inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne

Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2018 r. w Wałbrzychu w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Magistracki 1, sala nr 26, II piętro, w godzinach 10:00-13.00.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału!

   

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Pl. Magistracki 1, pok. 23

58-300 Wałbrzych

tel. 74 66 55 173, tel./fax 74 66 55 172

pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2695092
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl