PIFE w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania projektów z funduszy europejskich: „Inwestycje w całodobowe domy opieki oraz wsparcie działań zapewniających dostęp do wysokiej jakości usług społecznych”.

Możliwość pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczy projektów obejmujących:

1. Zmianę sposobu użytkowania, budowę, remont, przebudowę, rozbudowę, wyposażenie budynków infrastruktury:

- domów pomocy społecznej;

- placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

działających lub planowanych wyłącznie na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej (działanie 6.1.4.B),

2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych na obszarze Dolnego Śląska:

- Usługi asystenckie i opiekuńcze (działanie 9.2.A)

- Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (działanie 9.2.B)

- Mieszkania wspomagane (działanie 9.2.C)

Przedstawione będą warunki wsparcia w ramach ww. działań oraz podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków.

Do udziału zapraszamy:

- samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne (PCPR, OPS);  

- domy pomocy społecznej;

-  podmioty zajmujące się całodobową / dzienną opieką osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych;

- podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy;

- podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;

- organizacje pozarządowe;

- podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;

- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2017 r. w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 „Sala Ślubów”, I piętro, w godzinach 10:00-13.00.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Informacje na temat spotkania są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału!

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH STANU WOJENNEGO
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2408425
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl