NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w roku 2019. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Głuszyca dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. 

 

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe itp.       

Nabór wniosków odbędzie się w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dokona wykonawca wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), z którym Gmina Głuszyca zawrze stosowną umowę po przyznaniu Gminie środków finansowych z WFOŚiGW.

Wzory wniosku i informacji o wyrobach zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w pokoju nr 1 lub 23 i do pobrania poniżej. Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 74 88 66 740, 74 88 66 756.

Do pobrania:

- wniosek.

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 3107846
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl