DOLNOŚLĄSKIE KOBIETY BIZNESU

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński  zaprasza do udziału w projekcie: „DOLNOŚLĄSKIE KOBIETY BIZNESU” Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych:

  • w wieku od 30 roku życia;
  • o niskich kwalifikacjach (9 UP),  posiadających maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe);
  • uczących się lub zamieszkujących powiaty: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, strzeliński, ząbkowicki w województwie dolnośląskim;
  • zamieszkujących obszary wiejskie- 40% (12 UP);
  • posiadających gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych.

Ze wsparcia w ramach EFS nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych, w przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z KRUS do ZUS. Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu oferujemy:

- doradztwo zawodowe połączone z Indywidualnym Planem Działania;

- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej wraz z opracowaniem i wdrożeniem biznes planu;

- szkolenia uzupełniające (do wyboru: szkolenia z zakresu prowadzenia księgowości  oraz skutecznego marketingu w przedsiębiorstwie)

- BEZZWROTNĄ DOTACJĘ NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KWOCIE 23 TYS. ZŁ.

-FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE NA POKRYCIE OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI max. do 1850 zł brutto

- indywidualne usługi doradczo-szkoleniowe  podczas prowadzenia działalności gospodarczej ze strony specjalistów do spraw prawnych, podatkowych i marketingowych;

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

W szczególności zapraszamy:  osoby niepełnosprawne oraz zamieszkujące obszary wiejskie

Ponadto zapewniamy:

  • Wykwalifikowaną kadrę doradców
  • Catering podczas szkoleń grupowych
  • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne i grupowe
  • Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
  • Materiały dydaktyczno- szkoleniowe

Celem projektu jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników , a także podniesiona zdolność do samozatrudnienia  przez 30 kobiet od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Efektem podjętych działań będzie uzyskanie miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej przez 30 kobiet , po zakończeniu realizacji projektu , dzięki czemu wyrównane zostaną ich szanse na ryku pracy. Wzrośnie również świadomość kobiet i mężczyzn nt. zasady równości szans oraz jej praktycznego zastosowania w życiu zawodowym oraz społecznym.

Wartość projektu: 1 891 332,00zł.

Wkład Funduszy Europejskich:  1 607 632,20 zł.

Kontakt:

Tel. 519 560 135
e-mail:
kobietybiznesu@terra-szkolenia.pl

http://projektyterra.pl/dolnoslaskie-kobiety-biznesu/

 

 

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2446606
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl