DOLNOŚLĄSKI DELFINEK

Z wizytą na budowie „Delfinka”

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Radni Sejmiku Wojewódzkiego Czesław Kręcichwost i Zbigniew Szczygieł odwiedzili  17 lipca budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy. Obiekt powstaje w ramach pilotażowego programu budowy małych przyszkolnych pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” na lata 2016-2017. W wizycie na placu budowy uczestniczyli także lider Aglomeracji Wałbrzyskiej - Prezydent Miasta Wałbrzycha  Roman Szełemej oraz  Burmistrz Jedliny- Zdroju Leszek Orpel. Burmistrz Głuszycy Roman Głód przedstawił wizytującym obecny stan prac budowlanych.

- Wykonano zbrojenie stropodachu, które przygotowano do zabetonowania nad częścią socjalną i strefą wejściową basenu. Trwa murowanie ścian zewnętrznych i wyciąganie słupów żelbetowych powyżej stropodachu pod dach hali basenowej. Rozpoczęto także murowanie ścian działowych – poinformował Roman Głód.

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego inwestycja realizowana w Gminie Głuszyca została dofinansowana kwotą 1. 250.000 zł. Zadanie zostało także wsparte kwotą w wysokości 2 mln zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pozostała kwota inwestycji sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Głuszyca. Całkowita wartość zadania szacowana jest na 6.200.000 zł.  

Budowa krytej pływalni rozpoczęła się 1 grudnia 2016 r., a przewidywany czas zakończenia realizacji inwestycji to początek roku 2018.

AKTUALNOŚCI Z BUDOWY GŁUSZYCKIEGO „DELFINKA

Na budowie krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy  prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Aktualnie wykonano zbrojenie stropodachu, które przygotowano do zabetonowania nad częścią socjalną i strefą wejściową basenu. Trwa murowanie ścian zewnętrznych i wyciąganie słupów żelbetowych powyżej stropodachu pod dach hali basenowej. Rozpoczęto także murowanie ścian działowych.

 

Aktualności z budowy „Delfinka”

Nasz głuszycki Delfinek nabiera już kształtów. Ostatnio wykonane było zbrojenie stropu typu Filigran i betonowanie. Wybetonowane zostały strop plaży dookoła niecki basenowej oraz strop części socjalnej (szatni).

Widać już, jak będzie wyglądała niecka basenowa, czyli zbiornik betonowy, w który będzie wkładana niecka docelowa ze stali nierdzewnej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

oprac. SP3

Głuszycki Delfinek rośnie w oczach!

Nadeszła wiosna, więc prace związane z budową Delfinka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy wyraźnie nabrały tempa.  Zakończono już prace ziemne z związane z wywiezieniem urobku - ziemi i skał, położono podwalinę kamienną pod fundamenty, przeprowadzono montaż szalunków fundamentowych, wykonano ławy fundamentowe wraz ze zbrojeniem i rozpoczęło  się  murowanie  ścian fundamentowych. Kolejny etap prac polegał na  wykonaniu ścian żelbetowych niecki basenowej, żelbetowych słupów, izolacji bitumicznej i termicznej ścian fundamentowych, drenażu opaskowym budynku, założeniu folii kubełkowej i obsypaniu ścian fundamentowych. Jak informuje kierownik budowy prace postępują zgodnie z planem.

  –Budowa krytej pływalni to największa inwestycja w ostatnim czasie w Głuszycy. Inwestycja wyczekiwana zarówno przez najmłodszych głuszyczan, uczęszczających do naszych gminnych szkół, ale także przez starszych, którzy w godzinach popołudniowych i wieczornych również będą mieli okazję, by skorzystać z pływalni -  mówi burmistrz Roman Głód.

Głuszycka kryta pływalnia  będzie składać się z czterech torów o długości 16 metrów i szerokości  2 metrów. Głębokość od 85 do 135 cm umożliwi bezpieczną naukę pływania dzieciom już od najmłodszych klas. Wymiary Delfinka są pozytywnie zaopiniowane  przez Polski Związek Pływacki do przeprowadzania nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz pływania rekreacyjnego dla wszystkich chętnychPoza tym niewątpliwą atrakcją obiektu będzie sauna i jacuzzi.

„DOLNOŚLĄSKI DELFINEK”
Budowa  krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina Głuszyca została ujęta w pilotażowym programie budowy małych przyszkolnych pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” na lata 2016-2017.

Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Dolnośląski Delfinek” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W dniu 1 grudnia 2016 r. Gmina Głuszyca rozpoczęła budowę krytej pływalni. Do realizacji zadania „Sowiogórski Raj- Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3” w trybie przetargu nieograniczonego Gmina wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę SWIMMINGSPOOLS – BASENY  Grażyna Aftanas z Bielawy. 

Łączna kwota  środków pozyskanych przez Gminę Głuszyca: 3.250.000 zł

Całkowita wartość zadania: 5.800.000 zł.

Termin realizacji zadania: 2016-2018.

Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2288861
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl