DOLNOŚLĄSKI DELFINEK

„DOLNOŚLĄSKI DELFINEK”
Budowa  krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina Głuszyca została ujęta w pilotażowym programie budowy małych przyszkolnych pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” na lata 2016-2017.

Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Dolnośląski Delfinek” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W dniu 1 grudnia 2016 r. Gmina Głuszyca rozpoczęła budowę krytej pływalni. Do realizacji zadania „Sowiogórski Raj- Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3” w trybie przetargu nieograniczonego Gmina wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę SWIMMINGSPOOLS – BASENY  Grażyna Aftanas z Bielawy. 

Łączna kwota  środków pozyskanych przez Gminę Głuszyca: 3.250.000 zł

Całkowita wartość zadania: 5.800.000 zł.

Termin realizacji zadania: 2016-2018.

Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2143616
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl