DODR zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii „Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska”. Strategia opisuje potrzeby oraz kierunki rozwoju obszarów wiejskich naszego regionu, dlatego głos samorządów, przedstawicieli instytucji rolniczych i mieszkańców jest szczególnie ważny.

W ramach konsultacji można zapoznać się z projektem, przesłać uwagi lub wyrazić opinię na jego temat, za pomocą załączonego formularza. Dokumenty wchodzące w skład projektu Strategii (Zarys opracowania dotyczący rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa dolnośląskiego), a także formularz znajdują się na stronie www.dodr.pl w zakładce „Strategia Wieś i rolnictwo”.

Projekt został przygotowany przez Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju województwa dolnośląskiego. Takie zespoły powstały we wszystkich województwach. Celem ich pracy jest diagnoza i określenie specyfiki regionu, potrzeb oraz kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Będzie to podstawą do dywersyfikacji programów unijnych i rozdziału środków krajowych pod kątem potrzeb regionalnych po 2020 roku.

Wypełnione i podpisane formularze należy przesłać do 30 marca 2018 r. pocztą na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

ul. Zwycięska 8

53-033 Wrocław

lub zeskanowane e-mailem na adres: sekretariat@dodr.pl

W tytule listu lub maila prosimy wpisać: „Konsultacje społeczne. Strategia”.

Dyrektor

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Marek Tarnacki

 

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2988233
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl