Burmistrz Głuszycy informuje

Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że w dniu 12 czerwca 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynęła oferta złożona przez Fundację Katolicka Inicjatywa Berit w Głuszycy w zakresie: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głuszyca – „Wakacje w Międzyzdrojach 2017”.

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. z 2016 roku Dz. U. poz. 1817 ze zm.), każdy w terminie 7 dni, tj. od dnia 14.06. 2017 r. do dnia 20.06. 2017 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Sabina Jelewska, pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 24, tel. 74 88 66 755.

 

 Z wyrazami szacunku 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

-Oferta - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głuszyca – „Wakacje  w Międzyzdrojach 2017”

Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2332478
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl