BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ZAPROSZENIE NA PODPISANIE UMÓW

W związku z realizacją zadania „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu  żyję - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca” burmistrz Głuszycy Roman Głód serdecznie zaprasza mieszkańców, którzy biorą udział ww. projekcie na uroczyste podpisanie umów w dniu 6 grudnia o godz. 16.00 do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Jednocześnie przypominamy, że na realizację ww. zadania Gmina Głuszyca pozyskała  pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 592.903 zł. Do udziału w projekcie zgłosiły 34 gospodarstwa domowe z terenu Łomnicy, Sierpnicy i Grzmiącej. Uchwałą z dnia 26 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekazał dofinansowanie dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2930184
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl