BEZPŁATNE SZKOLENIA

Zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców, chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Osoby zainteresowane podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej zapraszamy do Pieszyc 27 marca 2018r. o godzinie 14:00 do Centrum Kultury przy ul. M. Kopernika 37.

Osoby i instytucje zainteresowane projektami grantowymi zapraszamy do Jedliny-Zdrój 12 kwietnia 2018r.o godzinie 14:00 do Centrum Kultury przy ul. Piastowskiej 13.

Szkolenia poprowadzi pan Paweł Antoniewicz.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji  umieszczonego na stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl  i przesłanie na nr fax 74 87 16 150 lub mailowo: biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl.

Termin składania deklaracji:  

- działalność gospodarcza -23 marca 2018 roku  do godz. 12:00

- projekty grantowe – 05 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00.

Planowany termin naboru wniosków: przełom kwietnia i maja 2018 roku.

Menu
Kalendarz
Multimedia
Szybki kontakt

Urząd Miejski GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

tel. (+48) 74 84 59 479,
84 59 480, 84 56 344;
(+48) 74 56 339

e-mail:
promocja@gluszyca.pl 
sekretariat@gluszyca.pl
bok@gluszyca.pl

REALIZOWANE PROJEKTY
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Instytucje
Partnerzy

Liczba odwiedziń: 2988307
Copyright © 2015 Głuszyca

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl